کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

تماس با ما

كارخانه و دفتر مركزی:
ساری، كیلومتر 20 جاده فرح آباد، شهرك صنعتی فاز 2، خیابان صنعت 3، قطعه D5
تلفن:33543474-011و09128951230
پست الكترونیك: Info@karen-machine.com
هلدینگ توسعه سرمایه گذاری دارابی:
ساری، ابتدای بلوار خزر، خیابان فرجی، ساختمان دارابی
01133241990
کدپستی: 4816113594