کارگاه مشتریان

ست یوپی وی سی صادراتی تکسر

کارگاه مشتری گرامی جناب آقای نوری از کرمانشاه

دستگاه خم کن اسپیسر

کارگاه مشتری گرامی آقای گلزاری از سنندج

ست تکسر upvc صادراتی

کارگاه مشتری گرامی جناب آقای حاتمی از بجنورد

دستگاه شستشو شیشه

کارگاه جناب آقای احمدی از نوشهر

دستگاه خم اسپیسر

کارگاه جناب آقای ولی نژاد از تهران ((( کارگاه یوپی وی سی ولی نژاد )))

دستگاه شستشوی شیشه

کارگاه جناب آقای مولازاده از اردبیل ((( شیشه بری مولازاده )))

برش شیشه

کارگاه جناب آقای مقدم ازکرج ((( پنجره بادیز )))

دستگاه شستشوی شیشه 160

کارگاه جناب آقای فرقانی از چالوس

دستگاه ساخت درب و پنجره یوپی وی سی و آلومینیوم

 کارگاه جناب آقای الله وردیان از تهران

ست یوپی وی سی صادراتی

کارگاه جناب آقای امیری از کرمانشاه
To top