افتخارات

karen machine's tablets

کارن ماشین از جمله تولیدکنندگان پیشرو در زمینه استقرار،توسعه و به روزآوری نظامهای مدیریتی بشمار  می رود و از سال 1385 تاکنون موفق به دریافت گواهینامه ها و تقدیرنامه های متعدد ی در این خصوص گردیده  و همچنین حضوری پررنگ در نمایشگاههای داخلی و خارجی داشته  است.

جهت مشاهده به آرشیو افتخارات مراجعه نمایید.

To top