کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

22-دستگاه سنباده زن شیشه
" alt="22-دستگاه سنباده زن شیشه">

22-دستگاه سنباده زن شیشه

_ مجهز به سیستم انتقال نیروی فولی و تسمه

_ دارای 2 نوار سنباده جهت بهبود سنباده زدن لبه شیشه

_دارای رنگ بدنه کوره ای epoxy powder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیشه و سنباده شیشه و دستگاه سنباده زن شیشه و سنباده زن شیشه و پلیسه زن شیشه و دستگاه سنباده زن دور شیشه است