کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

22-دستگاه سنباده زن شیشه

22-دستگاه سنباده زن شیشه
22-دستگاه سنباده زن شیشه

_ مجهز به سیستم انتقال نیروی فولی و تسمه

_ دارای 2 نوار سنباده جهت بهبود سنباده زدن لبه شیشه

_دارای رنگ بدنه کوره ای epoxy powder