کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

12-هندکرافت

12-هندکرافت
12-هندکرافت

_ وسیله ای است که جهت سهولت در انجام عملیات اسپیسر کشی شیشه دوجداره ( در روش اسپیسر حرارتی ) کاربرد دارد.