کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

11-ماشین شستشو ایستاده 1700
" alt="11-ماشین شستشو ایستاده 1700">

11-ماشین شستشو ایستاده 1700

_ شستشوی دو روی شیشه همزمان همراه با آبگرم

_ مجهز به المنت جهت گرم کردن آب مخزن به منظور چربی زدایی شیشه

_ قابلیت شستشوی شیشه از ضخامت 2الی 10 میلیمتر

_ قابلیت تنظیم سرعت شستشو

_ مجهز به سیستم خشک کن جت باد

_ دارای فرچه های ضدخش برای شیشه های  رفلکس

_ رنگ شاسی کوره ای

_ مجهز به سیستم قطع فرآیند شستشو در زمان اتمام شستشو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه شیشه شور عمودی 1700 وشستشو شیشه عمودی 1700 و ماشین شستشو شیشه 1700  و ماشین شستشو شیشه دوجداره فوم دار و شستشو شیشه فوم دار و شیشه شور دوجداره فوم دار و ماشین شستشو شیشه سکوریت و دستگاه سکوریت شور خوابیده فوم دار و شستشو شیشه سکوریت فوم دار و شستشو ایستاده1700 شیشه و ماشین شیشه شور ایستاده1700 و دستگاه شستشو عمودی شیشه1700 و ماشین شیشه شور عمودی1700 و دستگاه شیشه شور عمودی و شستشو شیشه سکوریت جت دار و شستشوی خوابیده و شستشوی شیشه دوجداره و شستشوی خوابیده شیشه دوجداره و دستگاه شستشوی شیشه و ماشین آلات شستشوی شیشه های دوجداره و ماشین آلات شستشوی شیشه خوابیده و ماشین شستشوی شیشه دوجداره و دستگاه شیشه دوجداره و دستگاه شستشو شیشه صنعتی خوابیده و دستگاه شستشو آینه و شیشه و دستگاه شیشه شور دوجداره