کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

13-دستگاه لول شیشه
" alt="13-دستگاه لول شیشه">

13-دستگاه لول شیشه

_ دارای 30 عدد قاپک جهت ثابت نگه داشتن شیشه

_ دارای بازویی کمر شکن

_ دارای موتور 3 اسب تکفاز و سه فاز

_ دارای پمپ وکیوم 4 متری

_ دارای کلید حرارتی جهت حفظ امنیت

_ ابعاد صفحه 130*90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه لول شیشه و دستگاه لول و تراش شیشه و دستگاه لول و تراش فرم زن شیشه و لول و شیشه و لول زن لبه شیشه و