کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

14-دستگاه فرم شیشه و آینه

14-دستگاه فرم شیشه و آینه
14-دستگاه فرم شیشه و آینه

_ دارای موتور 2دور ، 3 اسب است

_ قابلیت فرم زدن شیشه های بیضی،دایره ای و… بصورت اتوماتیک و اشکال انتزاعی به روش دستی

_ قابلیت چرخش 360 درجه گیربکسی

_ دارای 9 قاپک برای مهار شیشه

_ کلگی زاویه پذیر تا 45درجه