کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

14-دستگاه فرم شیشه و آینه
" alt="14-دستگاه فرم شیشه و آینه">

14-دستگاه فرم شیشه و آینه

_ دارای موتور 2دور 3 اسب

_ قابلیت فرم زدن شیشه های بیضی،دایره ای و… بصورت اتوماتیک و اشکال انتزاعی به روش دستی

_ قابلیت چرخش 360 درجه گیربکسی

_ دارای 9 قاپک برای مهار شیشه

_ کلگی زاویه پذیر تا 45درجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تراش فرم شیشه و تراش فرم آینه و دستگاه لبه زن شیشه و دستگاه لول و تراش فرم زن شیشه و دستگاه فرم و شیشه آینه و فرم شیشه