کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

15-دستگاه تراش راسته شیشه و آینه
" alt="15-دستگاه تراش راسته شیشه و آینه">

15-دستگاه تراش راسته شیشه و آینه

_ در دو مدل 9 و 11 سنگ

_ داری موتورهای تحت لیسانس ایتالیا

_ قابلیت تراش شیشه ها با حداقل عرض 12 سانتی متر

_ مجهز به نمایشگر دیجیتال

_ دارای موتورهای بی صدا

_ قابلیت تراش بر روی ضخامت های مختلف شیشه

_ طول دستگاه در مدل 9سنگ 9متر و در مدل 11 سنگ 10 متر میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه تراش راسته شیشه و آینه و دستگاه تراش شیشه و راسته زن و تراش راسته آینه و دستگاه پخ شیشه و آینه