کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

16-دستگاه دیاموند ایستاده شیشه
" alt="16-دستگاه دیاموند ایستاده شیشه">

16-دستگاه دیاموند ایستاده شیشه

_ در دو مدل 9 و 11 سنگ

_ دارای موتورهای تحت لیسانس  ایتالیا

_ حداقل عرض شیشه 10 سانتی متر

_ طول دستگاه 9 سنگ 9متر و دستگاه 11 سنگ 10 متر می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیاموند ایستاده شیشه و دستگاه دیاموند لبه زن یک طرفه و دستگاه دیاموند لبه زن دوطرفه و دستگاه دیاموند و تراش و دستگاه دیاموند زن شیشه و دستگاه یراق لبه شیشه