کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

18-دریل دوطرفه شیشه
" alt="18-دریل دوطرفه شیشه">

18-دریل دوطرفه شیشه

_ دارای دو موتور 3 اسب در بالا و پایین

_ انجام عمل سوراخ شیشه بدون لب پر کردن

_ دارای صفحه 50*80 بدون محدودیت در ابعاد شیشه

_ سیستم انتقال نیرو فولی و تسمه

_ مته پائین اتوماتیک و مته بالا دستی

_ max size:2700mm*2700mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریل یک طرفه شیشه و دریل دوطرفه شیشه و دریل شیشه و دستگاه سوراخ شیشه و دریل سوراخکاری شیشه و دستگاه سوراخ کاری شیشه