کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

5-دستگاه سیلیکاژل پرکن نیمه اتوماتیک
" alt="5-دستگاه سیلیکاژل پرکن نیمه اتوماتیک">

5-دستگاه سیلیکاژل پرکن نیمه اتوماتیک

_ قابلیت تزریق نم گیر از دو ضلع اسپیسر

_ قابلیت سازگاری با دستگاه خم کن اسپیسر

_ سیستم گرم کن مخزن رطوبت گیر

_ رنگ بدنه کوره ای epoxy powder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه سیلیکاژل پرکن و دستگاه اسپیسر پرکن دوجداره و دستگاه رطوبت گیر پرکن و دستگاه تزریق رطوبت گیر پرکن دوجداره و رطوبت پرکن و دستگاه رطوبت پر کن اسپیسر آلومینیومی شیشه دوجداره و دستگاه تزریق نم گیر و دستگاه سیلیکاژل پرکن دستی شیشه دوجداره و دستگاه سیلیکاژل پرکن اتومات شیشه دوجداره