کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

08- میز برش مکانیکی شیشه با پرده هوا (دستی)

08- میز برش مکانیکی شیشه با پرده هوا (دستی)
08- میز برش مکانیکی شیشه با پرده هوا (دستی)

_ابعاد دستگاه2070*3200میباشد.

_ صفحه رویه از دولایه MDFبه هم چسبیده که در داخل آن جریان هوا تشکیل می شود ساخته شده و روی صفحه MDF از    جنس ضربه گیر پوشیده شده است.

_ دارای دمنده هوا برای حرکت راحت تر شیشه در ابعاد بزرگ  بر روی سطح میز

_ دارای سیستم جک مکانیکی برای عمود شدن میز در هنگام خواباندن جام شیشه می باشد.

_ دارای گونیا مکانیکی جهت قرار دادن جام شیشه بر روی میز در صورت عمود بودن

_ رنگ بدنه کوره الکترواستاتیکی

_ جابه جائی آسان توسط چرخ های ترمزدار زیرین دستگاه