کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

08- میز برش مکانیکی شیشه با پرده هوا (دستی)
" alt="08- میز برش مکانیکی شیشه با پرده هوا (دستی)">

08- میز برش مکانیکی شیشه با پرده هوا (دستی)

_ابعاد دستگاه2200*3200میباشد.

_ صفحه رویه از دولایه MDFبه هم چسبیده که در داخل آن جریان هوا تشکیل می شود ساخته شده و روی صفحه MDF از    جنس ضربه گیر پوشیده شده است.

_ دارای پرده هوا جهت سهولت در حرکت شیشه بر روی میز

_ دارای سیستم جک مکانیکی برای عمود شدن میز در هنگام خواباندن جام شیشه می باشد.

_ دارای گونیا مکانیکی جهت قرار دادن جام شیشه بر روی میز در صورت عمود بودن

_ رنگ بدنه کوره الکترواستاتیکی

_ جابه جائی آسان توسط چرخ های زیرین دستگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میز برش دستی شیشه و میز برش شیشه و میز برش شیشه دستی با پرده هوا و برش شیشه و میز برش و میز برش دستی و دستگاه برش شیشه ومیز برش شیشه دستی