کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

09-میز برش شیشه بدون پرده هوا (دستی)
" alt="09-میز برش شیشه بدون پرده هوا (دستی)">

09-میز برش شیشه بدون پرده هوا (دستی)

 _ ابعاد دستگاه2200*3200 میباشد.

 _ صفحه رویه از دولایه MDFبه هم چسبیده ساخته شده و روی صفحه MDF از جنس ضربه گیر پوشیده شده است.

 _ دارای سیستم جک مکانیکی برای عمود شدن میز در هنگام خواباندن جام شیشه می باشد.

 _ دارای گونیا مکانیکی جهت قرار دادن جام شیشه به روی میز در صورت عمود بودن

 _ رنگ بدنه کوره الکترواستاتیکی

 _ جابه جائی آسان توسط چرخ های زیرین دستگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میز برش دستی شیشه و میز برش شیشه و میز برش شیشه دستی با پرده هوا و برش شیشه و میز برش و میز برش دستی و دستگاه برش شیشه ومیز برش شیشه دستی