کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

09-میز برش مکانیکی شیشه بدون پرده هوا (دستی)
" alt="09-میز برش مکانیکی شیشه بدون پرده هوا (دستی)">

09-میز برش مکانیکی شیشه بدون پرده هوا (دستی)

_ابعاد دستگاه2200*3200 میباشد.

_صفحه رویه از MDF ساخته شده و روی صفحه MDF از جنس ضربه گیر پوشیده شده است.

_دارای سیستم جک مکانیکی برای عمود شدن میز در هنگام خواباندن جام شیشه می باشد.

_دارای گونیا مکانیکی جهت قرار دادن جام شیشه به روی میز در صورت عمود بودن

_رنگ بدنه کوره الکترواستاتیکی

_ جابه جائی آسان توسط چرخ های زیرین دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میز برش دستی شیشه و میز برش شیشه و میز برش شیشه دستی با پرده هوا و برش شیشه و میز برش و میز برش دستی و دستگاه برش شیشه ومیز برش شیشه دستی