کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

03- دستگاه حرارتی تکسر بدون جک

03- دستگاه حرارتی تکسر بدون جک
03- دستگاه حرارتی تکسر بدون جک

_دارای سیستم مکنده برای ثابت نگه داشتن شیشه

_ظرفیت تولید 100مترمربع در یک شیفت کاری

_قابلیت نصب شیشه بلافاصله بعد از تولید

_وجود جریان هوا در بین صفحه برای حرکت آسان شیشه روی میز

_نداشتن محدودیت در ابعاد شیشه