کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

7-دستگاه تزریق چسب
" alt="7-دستگاه تزریق چسب">

7-دستگاه تزریق چسب

_ در دو مدل بشکه بزرگ(30/300) و بشکه کوچک(3/30)

_ مجهز به سیستم گرمکن مخزن جهت روان شدن چسب در فرآیند تزریق

_ مجهز به فریزر برای نازل

_ دارای رنگ بدنه کوره ای epoxy powder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه تزریق چسب پلی سولفاید و چسب زن پلی سولفاید و دستگاه تزریق چسب پلی سولفاید شیشه دوجداره و دستگاه چسب زن شیشه دوجداره و چسب پلی سولفاید و ماشین تزریق چسب پلی سولفاید و دستگاه چسب پلی سولفاید