کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

4-دستگاه سیلیکاژل پرکن دستی

4-دستگاه سیلیکاژل پرکن دستی
4-دستگاه سیلیکاژل پرکن دستی

_ دارای سیستم گرمایش داخل مخزن رطوبت گیر

_ رنگ بدنه کوره ای EPOXY POWDER