کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

4-دستگاه سیلیکاژل پرکن دستی
" alt="4-دستگاه سیلیکاژل پرکن دستی">

4-دستگاه سیلیکاژل پرکن دستی

_ دارای سیستم گرمایش داخل مخزن رطوبت گیر

_ رنگ بدنه کوره ای EPOXY POWDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه سیلیکاژل پرکن و دستگاه اسپیسر پرکن دوجداره و دستگاه رطوبت گیر پرکن و دستگاه تزریق رطوبت گیر پرکن دوجداره و رطوبت پرکن و دستگاه رطوبت پر کن اسپیسر آلومینیومی شیشه دوجداره و دستگاه تزریق نم گیر و دستگاه سیلیکاژل پرکن دستی شیشه دوجداره و دستگاه سیلیکاژل پرکن اتومات شیشه دوجداره