کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

10-دستگاه بوتیل زن اسپیسر
" alt="10-دستگاه بوتیل زن اسپیسر">

10-دستگاه بوتیل زن اسپیسر

_ قابلیت بوتیل زنی دو طرفه اسپیسر

_ مجهز به سنسور قطع و وصل بوتیل زنی بر مبنای ورود و خروج اسپیسر

_ دارای رنگ بدنه کوره ایepoxy powder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاه بوتیل زن شیشه دوجداره و دستگاه بوتیل اسپیسر آلومینیومی و بوتیل زن اسپیسر آلومینیومی و دستگاه تزریق بوتیل اسپیسر آلومینیومی و بوتیل زن اسپیسر و بوتیل زن دوطرفه و دستگاه بوتیل زن