کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

8- میز گردون پلی سولفاید
" alt="8- میز گردون پلی سولفاید">

8- میز گردون پلی سولفاید

    _ مجهز به قاپک جهت نگه داشتن شیشه

     _ دارای پدال برای فرایند چرخش شیشه

     _ دارای رنگ کوره ای الکترواستاتیکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میز گردون پلی سولفاید و میز چسب پلی سولفاید و میز گردون چسب پلی سولفاید شیشه دوجداره و میز گردون شیشه و میز چرخون شیشه و