کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

9- میز گردون پلی سولفاید
" alt="9- میز گردون پلی سولفاید">

9- میز گردون پلی سولفاید

_ مجهز به قاپک جهت نگه داشتن شیشه

_ دارای پدال برای فرایند چرخش شیشه

_ دارای رنگ کوره ای الکترواستاتیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میز گردون پلی سولفاید و میز چسب پلی سولفاید و میز گردون چسب پلی سولفاید شیشه دوجداره و میز گردون شیشه و میز چرخون شیشه و