کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

9- میز گردون پلی سولفاید

9- میز گردون پلی سولفاید
9- میز گردون پلی سولفاید

_ مجهز به قاپک جهت نگه داشتن شیشه

_ دارای پدال برای فرایند چرخش شیشه

_ دارای رنگ کوره ای الکترواستاتیکی