کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

دستگاه جوش تک سر
" alt="دستگاه جوش تک سر">

دستگاه جوش تک سر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خط تولیدupvc_خط تولید پنجرهupvc_خط تولید درب و پنجره دوجداره_درب و پنجرهupvc_ماشین آلاتupvc_ماشین آلات استوک درب و پنجره_دستگاه برش پروفیل تکسر_دستگاه جوش تکسر_دستگاه کپی فرزوتخلیه آب_دستگاه فرزپروفیل میانی_برش زهوار_دستگاه تمیزکن_دستگاه برش پروفیل دوسر_دستگاه جوش دوسر_دستگاه جوش تکسر_