کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

دستگاه جوش تک سر

دستگاه جوش تک سر
دستگاه جوش تک سر

1-قابلیت جوش در زاویه های 30الی 180درجه

2-ماکسیم ارتفاع پروفیل 135میلیمتر (پروفیل ها تک ریل بلندترن )

3-برق ورودی دستگاه 220ولت

4-دارای سیستم تعویض اسان پارچه نسوز تفلون نسوز

5-دارای جوش با کیفیت و مقاوم در برابر فشارهای زیاد تنشی

6-دارای پایه قابل تنظیم و ارتعاش گیر