کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

دستگاه کپی فرز و تخلیه آب
" alt="دستگاه کپی فرز و تخلیه آب">

دستگاه کپی فرز و تخلیه آب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خط تولیدupvc_خط تولید پنجرهupvc_خط تولید درب و پنجره دوجداره_درب و پنجرهupvc_ماشین آلاتupvc_ماشین آلات استوک درب و پنجره_دستگاه برش پروفیل تکسر_دستگاه جوش تکسر_دستگاه کپی فرزوتخلیه آب_دستگاه فرزپروفیل میانی_برش زهوار_دستگاه تمیزکن_دستگاه برش پروفیل دوسر_دستگاه جوش دوسر_دستگاه جوش تکسر_