کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

بارگیری و ارسال دستگاه تکسر یو پی وی سی

بارگیری و ارسال دستگاه تکسر یو پی وی سی
بارگیری و ارسال دستگاه تکسر یو پی وی سی

آقای تقی زاده از بندرعباس

((( شرکت آلومینیوم آل ساز )))