کارن ماشین

خلق می کنیم، پس هستیم ...

بارگیری و ارسال دستگاه شستشو خوابیده عرض 1600و کوره خم upvc و دستگاه تزریق گاز تک خروجی

بارگیری و ارسال دستگاه شستشو خوابیده عرض 1600و کوره خم upvc و دستگاه تزریق گاز تک خروجی
بارگیری و ارسال دستگاه شستشو خوابیده عرض 1600و کوره خم upvc و دستگاه تزریق گاز تک خروجی

آقای طولابی از خرم آباد

(((گروه تولیدی پرشین افلاک)))