16-دستگاه دیاموند ایستاده شیشه

دیاموند شیشه

_ در دو مدل 9 و 11 سنگ

_ دارای موتورهای تحت لیسانس  ایتالیا

_ حداقل عرض شیشه 10 سانتی متر

_ طول دستگاه 9 سنگ 9متر و دستگاه 11 سنگ 10 متر می باشد

To top